04 June 2020
In this paper I describe some characteristics of the foreign trade of two European semi-peripheric regions: the Iberian countries (Spain and Portugal) and the Visegrád countries (Poland, Czechia, Slovakia, and Hungary). Based on the developments in the past decade, some conclusions can be drawn for the coronavirus crisis-effects. Visegrád countries
23 December 2019
Prof. Jana Pieriegud, prof. SGH – zpráva týkající se potenciálu rozvoje nákladní železniční dopravy v Polsku. Díky zdvořilosti prof. Jany Pieriegud, prof. SGH vykazujeme zprávu „Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland” připravenou pro Evropskou komisi. Spolehlivá analýza se týká nejenom vlakových spojení
23 December 2019
„Sousedy si nevybíráme”.  Jsou darem osudu.  Zejména, kdy mluvíme o sousedství ve vnitrostátním rozměru.  Ačkoli, abychom mohli vykřiknout stejně jako Agnieszka Osecká, by mít dobrého souseda, je třeba na to tvrdě pracovat.  Je třeba vystoupit ze sebe a potom přijít k sobě blíž.  Podle mě, cestou k tomu je literatura.
23 December 2019
  Móric August Beňovský (polský.: Maurycy August Beniowski, uherský.: Benyovszky Móric) - cestovatel, voják, výtržník, první král Madagaskaru. Věhlas poskytli mu osobní poznámky a Deník, na jehož základě v roce 1790 byla v Londýně vydána kniha „Memoirs and Travels“, která  se rychle stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha jazyků. Jeho
23 December 2019
XVII. století ve střední Evropě symbolizuje boj o trůn Českého království a Uherska mezi Ferdinandem I. Habsburským a Janem Zápolským, a také mnoho prohraných bitev, včetně bitvy u Moháče v roce 1526, kde osmanská armáda rozdrtila uherskou armádu, kterou velel král Ludvík Jagellonský. Byl to čas, kdy platil mravní kodex
23 December 2019
  Report z XI. edice Evropského hospodářského kongresu – státy Visegrádské skupiny XI. edice Evropského hospodářského kongresu se zúčastnilo přes 12,5 tisíc účastníků a 1000 mluvčích, uspořádáno přes 120 tematických setkání čím je to největší, v Polsku uspořádáná, byznysová akce ve Střední Evropě. O zemích Visegrádské  skupiny se mluvilo především v

ARTICLES

Vyberte jazyk:

  1. pl
  2. en
  3. hu
  4. sk
  5. cs

PODPOR NÁS A POŠLI NÁM DAR

ČÍSLO ÚČTU:

PL 19 1600 1462 1828 2254 4000 0001

 

 

 

 

 

wegry

 

 
Handlowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštiv Visegrad coetus Association na: