MAIN PAGE

  1. pl
  2. en
  3. hu
  4. sk
  5. cs

Vyberte jazyk:

Vyšehradská pevnosť – Maďarsko

kedysi a dnes

Dejiny tohto výnimočného miesta sú základom pre rozvoj politického povedomia o dnešných stredoeurópskych krajinách. Práve tu, po prvý krát  v 14. storočí začali králi Poľska, Čiech a Maďarska usporadúvať spoločné tzv. Vyšehradské snemy.

 

Poľsko je z hľadiska dejín, politiky a kultúry neobyčajne zaujímavá krajina, cez ktorú preteká rieka Visla,  s dĺžkou 1047 km. (!). Poľsko susedí s dvoma krajinami Vyšehradskej skupiny, a to  so Slovenskom a Českom. Ukazovateľ HDP dosahuje 614,2 mld. USD, čo znamená, že je najvyšší medzi štátmi Vyšehradskej skupiny!

Vo Visegrad coetus sa dozvieš o: spolupráci Poľska s jeho severnými susedmi, historickej „ceste”, ktorá spája a národy,  o politických a územných konfliktoch v 20. storočí, ako aj  o súčasných multilaterálnych vzťahoch

Slovensko je hornatá krajina, ktorá sa nachádza v srdci Vyšehradskej skupiny.
Z Gerlachov
ského štítu (2655 m.n.m.), ktorý je najvyšším štítom Tatier, je pri dobrej viditeľnosti je možné vidieť severných susedov  Poľsko a Česko, zatiaľ  čo druhá najdlhšia rieka
v Európe, Dunaj spája Slovensko s Maďarskom.

Vo Visegrad coetus sa dozvieš o dejinách Slovenska, jeho národnej identite Slovákov, spolupráci
v r
ámci Československa do roku 1993 a súčasnej pozícii Slovenska na medzinárodnej aréne. Vyriešime aj to, či Janošík naozaj  pochádzal zo Slovenska!

Česko, ktoré je známe knedľou, dobrým vojakom Švejkom a Jožinom z bažin, hraničí
okrem iného: s Poľskom a Slovenskom, dvoma štátmi krajinami patriacimi do Vyšehradskej skupiny. Podľa údajov zverejnených Svetovou bankou, táto krajina patrí k 31 najbohatším krajinám sveta.

S Visegrad coetus sa vydáš na cestu na cestu po najkrajších a najzaujímavejších historicko-kultúrnych zákutiach Česka. Okrem toho poznáš česko-slovensko-poľské jazykové rozdiely
a komické nedorozumenia, ktoré z nich vyplývajú.

Maďarsko: „Poliak, Maďar, dvaja bratia” – je to pravda? Ako sa formovali poľsko-maďarské vzťahy už od 11. storočia ? Ako Maďari vnímajú Slovákov? A nakoniec: ako zmenil Viktor Orbán názov Maďarska po prijatí novej Ústavy, ktorá bola schvalená 18. apríla 2011? To sa dozvieš v Visegrad coetus!

 

   

 

Visegrad coetus Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 June 2020
In this paper I describe some characteristics of the foreign trade of two European semi-peripheric regions: the Iberian countries (Spain and Portugal) and the Visegrád countries (Poland, Czechia, Slovakia, and
21 May 2020
We started the Visegrad debates. 🤓 👉We would like to invite you to the first of them, during which we will discuss trends in Europe, V4 dependency on Germany and
31 March 2020
Mapa zobrazuje hustotu obyvateľstva v Európe. Najsýtejšie plochy sú v južnom Anglicku, Beneluxe, Nemecku a severnom Taliansku - tzv. Európa „Západná“. Ja sa zameriam na zahustenie v Hornom Sliezsku, smerujúce
24 March 2020
  Ján Kendera Druhého novembra 2019 som bol v Prahe na koncerte „Generace 89“. Netušil som, že pôjde o pripomenutie si 30 rokov zabudnutého Festivalu československej kultúry v poľskom Vroclave, ktorý
03 January 2020
  Where do Hungarians come from? How was the Slovak language created? What do Poles and Czechs have in common? These and many other questions will be answered in our original
09 December 2019
On December 7 2019, a meeting was held to celebrate the first anniversary of Visegrad coetus! Together, we celebrated this unique and extremely important event for us in a nice,

Navštívte Visegrad coetus Association na:

 

 

 

 

 

wegry

 

 
Handlowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORTE NÁS A VENUJTE NÁM PRÍSPEVOK ČÍSLO ÚČTU:

PL 19 1600 1462 1828 2254 4000 0001