18 listopada 2019 r. została powołana Rada Naukowa Visegrad coetus, w skład której wchodzą naukowcy, specjaliści i badacze takich dziedzin, jak:   wyzwania globalne, integracja europejska, systemy polityczne, historia współczesna, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., historia Czech, Królestwo Węgierskie, życie społeczno-polityczne Słowacji, kultura i sztuka państw Grupy Wyzehradzkiej.

Rada Naukowa Visegrad coetus jest pierwszym tego typu kolegium łączącym specjalistów zajmujących się państwami należącymi do Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Słowacji, Czech i Węgier. 

Zapraszamy do uczestnictwa w niezwykle ciekawych debatach, seminariach i spotkaniach o historii, polityce i kulturze państw V4!

PhD Jaroslav Ušiak

- Associate Professor in International Relations

- Vice-Dean for International and Public Relations

- Editor in Chief of Scientific Journal Politické vedy/Political Sciences

Specializations: Political and sociological interpretation of the term political culture, the position of the state and new dimensions of security at the beginning of the 21st century

PhD Ladislav Cabada

- Vice-Rector for Research, Quality and Development; Associate Professor at Dept. of Political Science and Humanities, Metropolitan University Prague

Specializations: Research Methodology in Political Science; Contemporary comparative politics; Development and changes in statehood; Seminary for the doctoral students (Political Science); Modern State; Region Central Europe; Visegrád Group and Central European Cooperation; Political Extremism and Radicalism; Czechoslovak and Czech Foreign Policy; Europe of Regions; Europe as a region

Prof. dr András Inotai

- Former General Director of the Institute for World Economics

- Former Head of the Strategic Task Force on Integration into the European Union

- Visiting Professor, ZEI, Master Course, Bonn

Specializations: selected issues of globalization,China’s role in international economy, as well as the EU enlargement to Central and EasternEurope and reforms in the Hungarian economic policy in regional comparison. He publishedmore than 400 articles in different professional and scientific reviews in Hungary, Austria,Germany, Switzerland, Poland, Romania, Bulgaria, France, Mexico. Professor Dr. Inotai ismember in different international Scientific Advisory Boards and holds membership in severaleditorial boards of international professional journals.

PhD László Vasa

- Chief Advisor, Institute for Foreign Affairs and Trade

- Research Professor, Széchenyi István University

Specializations: Central Asia, Caucasus, International Agricultural Economics, Economics of Natural Resources, Trade Policy

György Odze

- Freelance journalist, editor, publishing in several Hungarian dailies and periodicals about Hungarian diplomacy and Hungary-EU relations

- Counsellor, Deputy Head of Mission, Embassy of Hungary in Helsinki Special task: Hungarian EU-presidency 2011

 - Head of Section, Press Department, Ministry of Foreign Affairs where was responsible for the communication strategy of Hungarian membership to the EU,

 
Specializations: Political and social communication, international diplomacy, Hungarian foreign policy, Hungary-EU relations

PhD. Andrea Éltető

- Senior research fellow, director of Research Group on European Integration, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences

- Leader of the project: NKFIH - OTKA no. 115578 „Factors influencing export performance –  a comparison of three European regions”

Specializations: Economic development of Spain and Portugal in the European Community, Foreign Direct Investment, Foreign Trade in the Visegrad countries

doc. dr hab. Marek Syrný

- Profesor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Historyk Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego

Redaktor naczelny magazynu Vojnová kronika

Specjalizacje: historia Słowacji, historia Europy (1938-1948)

dr hab. Dániel Kuttor

- Profesor Uniwersytetu w Miskolcu

Dyrektor Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu w Miskolcu

Laureat wielu nagród, w tym: uzyskał tytuł “Adjuct Professor”  przyznanej przez Uniwersytet w Pekinie oraz Hantos Elemér Prize przyznanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Miskolcu

Specjalizacje:  Badanie regionalnych skutków przemian gospodarczo-politycznych w krajach wyszehradzkich w latach 1995-2006

dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK

- Laureat konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji wydaną w 2014 r.

 - Kilkukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich czy Polonia Aid Foundation Trust

 - Autor lub współautor kilku książek w tym redakcji i współredakcji oraz ponad pięćdziesięciu artykułów i recenzji naukowych

Specjalizacje: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932,  najnowsza historia Polski i powszechna, historia dyplomacji. Obecnie pracuje nad pełnym monograficznym opracowaniem życia i działalności Augusta Zaleskiego (1883-1972) – działacza niepodległościowego, dyplomaty, posła RP w Rzymie, ministra spraw zagranicznych oraz prezydenta Rzeczypospolitej na emigracji.

prof. dr hab. Sergiusz Michalski

- Członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Członek Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Członek Akademii Nauk w Getyndze

Specjalizacje:  historia sztuki, sztuka XX wieku, historia sztuki państw Grupy Wyszehradzkiej

mgr Michał Rozenberg

- Pracownik Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizacje:  współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury

dr hab. Robert Alberski

Dyrektor Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

- Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Redaktor naczelny pisma "Wrocławskie Studia Politologiczne"

Redaktor tematyczny czasopisma "Political Preferences"

Specjalizacje: współczesne systemy polityczne, zławszcza problematyka systemów i zachowań wyborczych, marketing polityczny oraz władza lokalna

dr Mirosław Natanek

- Adiunkt w Zakładzie Historii Europy Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

- Członek Rady Instytutu Europeistyki UJ

Specjalizacje: historia integracji europejskiej, historia stosunków międzynarodowych w Europie po II WŚ, rola samorządów w procesie integracji kontynentu, regionalne struktury współpracy państw europejskich

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

- Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

-  Współredaktor serii wydawniczej Europa Środkowa - Central Europe

-  Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

- Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

-  Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Specjalizacje:  Europa Środkowo-Wschodnia, polityka wewnętrzna i zewnętrzna państw środkowoeurpejskich, systemy polityczne, mniejszości narodowe

dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ

- Pracownik Zakładu Historii Polski Nowożytnej

Specjalizacje: stosunki Rzeczypospolitej z Królestwem Węgierskim, dzieje polityczne unii polsko-saskiej, rola dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą, problemy gospodarcze Rzeczypospolitej w I poł. XVIII w., edytorstwo źródeł epoki nowożytnej

dr hab. Piotr M. Majewski

- W latach 2009–2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję doradcy w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów

Specjalizacje: historia dziejów najnowszych, historia Czech i Czechosłowacji oraz stosunki czesko-niemieckie w XIX i XX wieku

prof. dr hab. Romuald Turkowski

Kierownik Zakładu Historii XX w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Członek Rady Naukowej IH UW i Rady Wydziału Historycznego  UW

Członek Kolegium Redakcyjnego Roczników Dziejów Ruchu Ludowego 

 Członek Kolegium Redakcyjnego ,,Roczników Historycznych'' Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Specjalizacje:  agraryści czechosłowaccy, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW

- Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

- Dyplomata

Były szef Gabinetu ministra spraw zagranicznych RP

W latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech

Specjalizacje: pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska oraz współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej

Wybierz język:

  1. pl
  2. en
  3. hu
  4. sk
  5. cs

TRONA GŁÓWNA

WESPRZYJ NAS I PRZEKAŻ DAROWIZNĘ!

Numer konta:

19 1600 1462 1828 2254 4000 0001

 

 

 

 

 

wegry

 

 
Handlowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź Visegrad coetus Association również na: