TRONA GŁÓWNA

  1. pl
  2. en
  3. hu
  4. sk
  5. cs

Wybierz język:

RADA NAUKOWA VISEGRAD COETUS

- Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

- Dyplomata

Były szef Gabinetu ministra spraw zagranicznych RP

W latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech

Specjalizacje: pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska oraz współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW

Kierownik Zakładu Historii XX w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Członek Rady Naukowej IH UW i Rady Wydziału Historycznego  UW

Członek Kolegium Redakcyjnego Roczników Dziejów Ruchu Ludowego 

 Członek Kolegium Redakcyjnego ,,Roczników Historycznych'' Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Specjalizacje:  agraryści czechosłowaccy, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku

prof. dr hab. Romuald Turkowski

- W latach 2009–2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję doradcy w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów

Specjalizacje: historia dziejów najnowszych, historia Czech i Czechosłowacji oraz stosunki czesko-niemieckie w XIX i XX wieku

dr hab. Piotr M. Majewski

- Pracownik Zakładu Historii Polski Nowożytnej

Specjalizacje: stosunki Rzeczypospolitej z Królestwem Węgierskim, dzieje polityczne unii polsko-saskiej, rola dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą, problemy gospodarcze Rzeczypospolitej w I poł. XVIII w., edytorstwo źródeł epoki nowożytnej

dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ

- Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

-  Współredaktor serii wydawniczej Europa Środkowa - Central Europe

-  Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

- Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

-  Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Specjalizacje:  Europa Środkowo-Wschodnia, polityka wewnętrzna i zewnętrzna państw środkowoeurpejskich, systemy polityczne, mniejszości narodowe

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

- Adiunkt w Zakładzie Historii Europy Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

- Członek Rady Instytutu Europeistyki UJ

Specjalizacje: historia integracji europejskiej, historia stosunków międzynarodowych w Europie po II WŚ, rola samorządów w procesie integracji kontynentu, regionalne struktury współpracy państw europejskich

dr Mirosław Natanek

Dyrektor Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

- Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Redaktor naczelny pisma "Wrocławskie Studia Politologiczne"

Redaktor tematyczny czasopisma "Political Preferences"

Specjalizacje: współczesne systemy polityczne, zławszcza problematyka systemów i zachowań wyborczych, marketing polityczny oraz władza lokalna

dr hab. Robert Alberski

- Pracownik Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizacje:  współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury

mgr Michał Rozenberg

- Członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Członek Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Członek Akademii Nauk w Getyndze

Specjalizacje:  historia sztuki, sztuka XX wieku, historia sztuki państw Grupy Wyszehradzkiej

prof. dr hab. Sergiusz Michalski

- Laureat konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji wydaną w 2014 r.

 - Kilkukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich czy Polonia Aid Foundation Trust

 - Autor lub współautor kilku książek w tym redakcji i współredakcji oraz ponad pięćdziesięciu artykułów i recenzji naukowych

Specjalizacje: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932,  najnowsza historia Polski i powszechna, historia dyplomacji. Obecnie pracuje nad pełnym monograficznym opracowaniem życia i działalności Augusta Zaleskiego (1883-1972) – działacza niepodległościowego, dyplomaty, posła RP w Rzymie, ministra spraw zagranicznych oraz prezydenta Rzeczypospolitej na emigracji.

dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK

Odwiedź Visegrad coetus Association również na:

 

 

 

 

 

wegry

 

 
Handlowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESPRZYJ NAS I PRZEKAŻ DAROWIZNĘ!

Numer konta:

19 1600 1462 1828 2254 4000 0001